INFOHej!

Jag heter Fredrik Westman och har arbetat som lärare i ma/fy/ke i 42 år, varav 6 år på IV-programmet i Umeå. Mer info. Pedagogik i olika former har alltid fascinerat mig. Djuren på vår bondgård blev mina första elever. Redan i 7-årsåldern var jag specialist på att dressera grisar och hypotisera kor. Numera är det pedagogik via Internet, WebMath www.webmath.se som upptar all min tid. Övriga intressen är bl a fåglar och att vara ute i skog och mark, samt min stora kärlek - längdåkning på skidor. Här uppe i Umeå har vi, tack vare vårt konstsnöspår, skidåkning i minst 5 månader varje år.

Min pedagogiska ledstjärna är: "Ju flera sinnen man får använda desto bättre blir inlärningen". Detta självklara faktum glöms sakta men säkert bort allteftersom eleven blir äldre. Vad det framför allt handlar om är insikten att vi alla har vårt personliga, optimala sätt att lära in - inbilda. Språket är bärare av all mänsklig kunskap. För att verkligt lyckas med utlärning - utbildning - måste man alltså med språkets hjälp på ett variationsrikt sätt förmedla bilder så att så många av eleverna som möjligt får möjligheten att inbilda på sitt optimala sätt.

Till detta kommer den självklara sanningen att läraryrket är och förblir en kärlekshandling. Denna "kärlekshandling" kan yttra sig på många olika sätt, uppfostran, tröst, att våga vara vuxen, att var bollplank, att vara väl förberedd till lektioner, våga ta sig an förändringar m m. Vad som ofta glöms bort är att själva engagemanget är i sig ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. För att sprida dessa tankar skrev jag boken "Läraryrket - en kärlekshandling?!"

I stället för att sommaren -95 ha sommarlov producerade jag tillsammans med min f d elev Johan Boström en CD-ROM, "Svenska fåglar och deras läten". Den väckte stort intresse på många håll i landet och fick mycket goda recensioner i både tidningar och TV, bl a fem poäng av fem möjliga i Mac World.

Jag har, parallellt med mitt lärarjobb, under många år hållit seminarier för lärarkandidater, lärare och skolledare i olika delar av landet.

Du är välkommen med frågor.

Med vänlig hälsning
Fredrik Westman


Förfrågningar & order : info@itsavar.se


<< Info indexsida