InformationsTeknologi, Sävar AB
ägs och drivs av Fredrik Westman.
Företaget startades som namnet antyder i Sävar , 16 km norr om Umeå. Numera finns f÷retaget i Umeň.


Företagets verksamhet är:
* framställning av läromedel, både i bokform och på Internet.
* föreläsningar/utbildning, framför allt riktad mot skolan.

Förfrågningar & order : info@itsavar.se