Pris: 100 kr

Den 29:e maj 1965 tog jag folkskollärarexamen. Den 20:e augusti samma år började jag min lärargärning. Nästan ingenting av vad jag under två år lärt mig på seminariet stämde med vad jag nu fick uppleva som lärare. Varför var det så? Jag har så småningom förstått att den viktigaste orsaken var att ingen talat om för mig att "läraryrket är en kärlekshandling" med allt vad det innebär för både skolpolitiker, skolledare, lärare och elever.

Varför försökte jag 1991 skriva en bok om hur jag och många med mig ser på läraryrket? Anledningen var mycket enkel. I hela den intensiva, stundtals mycket hätska debatt som pågick under hösten 1989 skymtade den verkliga sanningen om läraryrket bara fram då och då. Jag tyckte helt enkelt att kunskapen om läraryrket är mycket dålig. Det gällde inte bara "Svensson" utan även journalister, höga tjänstemän inom skolans värld och skolpolitiker. Jag tyckte också att det var av yttersta vikt att den nya lärarutbildningen verkligen gav lärarkandidaterna insikt i vad det innebär att vara lärare.

Jag är ingen pedagogisk forskare, jag har jobbat som högstadielärare i matematik, fysik och kemi och har arbetat med elever i 42 år. 1991 försökte jag att klä mina tankar i ord. Det är något som vi lärare under mer än trettio år överlåtit åt andra, icke lärare, att göra. Tänk om jag med denna bok får lärare i Sverige att på olika sätt försöka ordsätta all den tysta kunskap om läraryrket de bär på. Då skulle mycket vara vunnet. Läraryrket får då åter den status det ska ha i ett civiliserat samhälle.

Antag att denna bok skulle ha varit skriven av en forskare vid någon pedagogisk institution i Sverige. Skulle då trovärdigheten ha varit större? Jag anser att vi lärare är forskare inom skolans värld. Det är bara det att vi inte vågat vare sig tro på det eller säga det. Det är detta jag vill ha en ändring på.

Jag vill med denna bok ge dig meningsfull läsning som skänker både eftertanke och inspiration. Jag känner mig osäker på hur jag ska kunna skapa verklig kontakt med många för mig helt okända människor. Jag vet ingenting om din bakgrund, dina förväntningar och attityder.
Jag vet att det går många vägar till "pedagogikens Rom". Jag vill berätta om en av dessa vägar, nämligen den krokiga väg som jag vandrar på. Du har andra förutsättningar. Det viktiga är att det jag säger på något vis går att omsätta i den verklighet som är din.
Enda sättet att nå dig är att göra mig själv mycket tydlig, dvs. berätta hur jag känner, tänker och gör i olika situationer. Klarar jag av att dela med mig av mig själv till dig så att du förstår mig, då kan du själv avgöra om det jag säger är giltigt för dig personligen och för ditt arbete i skolan. Då finns två möjligheter.

Kanske du svarar: "Just så här har jag känt, precis det där har jag också upptäckt." Du har fått ord för en intuitiv känsla.
Eller också svarar du: "För mig känns det helt annorlunda, min erfarenhet säger mig något helt annat."
I båda fallen hoppas jag att min bok bidrar till att var och en definierar sig själv mera klart, bestämt och öppet - både personligen och som lärare.

Det är detta som är det övergripande målet med boken.

Med vänlig hälsning,
Fredrik Westman

Förfrågningar & order : info@itsavar.se

<< Indexsida produkter