Svenska fåglar och deras läten
CD-ROM från Elevdata för både Macintosh och PC
Högsta poäng i MacWorld!

Vet du att:

* berguven är Europas största uggla
* ejdern kan dyka ner till 30 meters djup för att hämta föda
* storskrakens ungar försöker springa på vattenytan vid fara
* havsörnen ökar i antal igen efter att ha drabbats hårt av miljögifter
* strandskatan kan bli upp till trettio år gammal
* korpen har en imponerande förmåga att härma ljud, även mänskligt tal
* spillkråkans trumvirvel kan höras på mer än en kilometers avstånd
* tornseglaren flyger hela vägen till Afrika och hem igen utan att vila

Detta och mycket mer om 114 svenska fåglar berättar Jan Danielson, känd från TV:s naturprogram, för dig. Samtidigt ser du ett foto av fågeln ute i naturen. Vill du studera fågeln närmare, tittar du på en detaljerad teckning. Du kan också göra en utskrift av faktatexten och teckningen i färg eller svartvitt och samla i en pärm.

Du kan förstås också lyssna till hur varje fågel låter! Sten Wahlström, som du kanske känner från radions Pausfågel, har i mer än fyrtio år samlat fågelljud i hela vårt land. Nu har du möjlighet att både titta på ett foto av fågeln och samtidigt lyssna till fågelns läte.

Förutom faktadelen innehåller Svenska fåglar och deras läten även Fågelspelet, där du på ett lekfullt och roligt sätt utan prestationskrav kan testa dina kunskaper om fågelläten.
För den lättfattliga, pedagogiska utformningen svarar Fredrik Westman läromedelsförfattare och NO-lärare sedan 34 år. Westman har testat Svenska fåglar och deras läten på elever i alla åldrar med goda resultat.

Svenska fåglar och deras läten är ett utmärkt uppslagsverk även i hemmet.

Systemkrav:
Macintosh: 8 MB arbetsminne, 68040-processor och minst System 7.
PC: 8 MB arbetsminne, 486-processor och minst Windows 3.1. Ljudkort.

Förfrågningar & order : info@itsavar.se eller www.elevdata.se

<< Indexsida produkter