Denna bok är ett resultat av idéer om att gamla hantverk ej får gå i graven med den generation, som nu är i 60-70 årsåldern.

Jag vill med detta förmedla kunskapen om det fina hantverk som det är att bränna tjära och dessutom visa hur man på ett enkelt sätt själv kan framställa detta naturens eget impregneringsmedel.

Jag har valt att ta med några av de gamla fackuttrycken, eftersom de i sig ger ett bidrag till atmosfären runt tjärtillverkningen.

Den rätta atmosfären får man emellertid först då tjärdalen är tänd och den tjärdoftande röken ligger tung runt skogen i den svala sommarkvällen.

Lycka till!
Fredrik Westman

Förfrågningar & order : info@itsavar.se
<< Indexsida produkter